Doradcy do spraw bezpieczeństwa

ZAŁADUNEK, ROZŁADUNEK I TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH JEST TERAZ ZNACZNIE PROSTSZY DZIĘKI OPROGRAMOWANIU

SEGURTEC

Czym jest AITEC?

AITEC to wysoce innowacyjne MŚP powstałe w październiku 2002 roku. Łącząc bogate doświadczenie biznesowe z techniczną sprawnością umysłową, AITEC wprowadza najnowsze innowacyjne rozwiązania do zarządzania w transporcie towarów niebezpiecznych. AITEC jest europejskim liderem specjalizującym się w łańcuchu dostaw w transporcie towarów niebezpiecznych, a ich rozwiązania są sprzedawane w całej Europie.

Aktualna sytuacja w transporcie towarów niebezpiecznych

90% firm używa sterowania manualnego, a 10% innych nieefektywnych rozwiązań.

Po przeprowadzeniu przez nas diagnozy rynku możemy stwierdzić, że istnieją dwa rozwiązania konkurujące z SEGURTEC. Oprogramowanie dostępne na rynku, a związane z transportem towarów niebezpiecznych nie umożliwia komunikacji z pozostałymi uczestnikami łańcucha dostaw odnośnie wszystkich wymagań zgodnie z ADR (Umowa w sprawie drogowego transportu towarów niebezpiecznych), RID (kolej) i IMDG (transport morski); z drugiej strony, konkurencyjne rozwiązania B2B koncentrują się na komunikacji pomiędzy uczestnikami w logistycznym łańcuchu dostaw, ale nie na wszystkich wymaganiach zgodnych z kodami ADR, RID, czy IMDG oraz nie włączają tych wymagań do rozwiązań związanych z komunikacją.

Nasze rozwiązanie: SEGURTEC CLOUD

Rozwiązanie SEGURTEC jest nowatorskim i innowacyjnym rozwiązaniem globalnym ITC, włączając komunikację online z wszystkimi użytkownikami uczestniczącymi w łańcuchu dostaw: spedytor, przewoźnik, załadowca i rozładowca. Rozwiązuje również problemy związane z wymaganiami technicznymi w czasie transportu towarów niebezpiecznych, zgodnie z międzynarodowymi kodami ADR, RID i IMDG. SEGURTEC jest najbezpieczniejszym i najbardziej skutecznym rozwiązaniem zmniejszającym do ZERA błędy człowieka w całym łańcuchu dostaw: od strategii bezpieczeństwa „0 wypadków” do strategii ochrony środowiska „0 emisji” .

SEGURTEC daje odpowiedź na technologiczne niedopatrzenia. SEGURTEC dostarcza operatorom logistycznym (LSP)administracyjne i techniczne informacje w sposób automatyczny, który minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia pomyłek oraz zwiększa bezpieczeństwo i efektywność w łańcuchu dostaw towarów niebezpiecznych.​

SEGURTEC oferuje innowacyjne rozwiązania w łańcuchu dostaw w transporcie towarów niebezpiecznych. Dostarcza również przewoźnikowi, stronie załadowczej i rozładowczej wszelkie wymagania techniczne dotyczące transportowanego towaru niebezpiecznego, pomagając wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw w spełnieniu ich odpowiedzialności odnośnie drogowego transportu towarów niebezpiecznych (włączając intermodalność w transporcie morskim, kolejowym i śródlądowym) oraz przyczyniając się do efektywnego i zsynchronizowanego łańcucha dostaw w transporcie towarów niebezpiecznych zgodnie z dyrektywami unijnymi.

Prezentacja wideo

Demo wideo

Wszystkie te informacje są generowane na komputerze lokalnym spedytora i są one wysyłane do chmury, do której przewoźnicy oraz strony wykonujące załadunek/rozładunek mogą uzyskać dostęp w bezpieczny, łatwy i szybki sposób. Wszystkie wysyłki mogą być stale monitorowane przez spedytora w celu zmniejszenia do ZERA pomyłek ludzkich i drastycznego ograniczenia niebezpiecznych warunków podczas transportu towarów niebezpiecznych.

Rozwiązanie SEGURTEC odbiera informacje dotyczące transportu towarów niebezpiecznych automatycznie z systemu ERP firmy (Enterprise Resource Planning), poprzez system RFID lub manualnie. Wymagane informacje: kod towarów niebezpiecznych, wielkość i rodzaj opakowania

Porównanie techniczne: SEGURTEC kontra inne rozwiązania technologiczne

Informacje zawarte

Przekazanie wszystkich wymaganych informacji do poszczególnych stron w łańcuchu dostaw (załadunek, transport, rozładunek)

Potwierdzenie prawidłowego transportu lub informacja o niezgodności

Liczba wymaganych pasów na pokładzie

Dokument układania

zgodnie z normą EN 12195-1:2010

Rodzaj pojazdu(zamknięty, wentylowany,…)

Szczególne przepisy mające zastosowanie do transportowanych wyrobów

Dokument SULID (patrz www.cefic.org)

Wszystkie stosowane niekompatybilności z innymi towarami niebezpiecznymi oraz produktami spożywczymi

Informacja o towarach niebezpiecznych

Informacja o towarach niebezpiecznych

Wymagane Środki Ochrony Osobistej i gaśnice na pokładzie dla konkretnej wysyłki

Wymagane Środki Ochrony Osobistej i gaśnice na pokładzie dla konkretnej wysyłki

Wymagane licencje kierowcy

Wymagane licencje kierowcy

Etykietowanie i znakowanie dostarczanych wyrobów

Etykietowanie i znakowanie dostarczanych wyrobów

Listy kontrolne z zadaniami do wykonania podczas załadunku/rozładunku

Listy kontrolne z zadaniami do wykonania podczas załadunku/rozładunku

  Rodzaj pojazdu do przewozu płynów

  Rodzaj pojazdu do przewozu płynów

Maksymalny stopień napełnienia zbiornika paliwa (zależnie od produktu)

Maksymalny stopień napełnienia zbiornika paliwa (zależnie od produktu)

w innych oprogramowaniach

w SEGURTEC

Przełomowa innowacja

Dla wszystkich rodzajów transportu

Dla transportów wyrobów spakowanych

Dla transportów wyrobów luzem

Ekonomiczna wycena rozwiązań SEGURTEC

Moja firma już posiada pełnomocnika ds. bezpieczeństwa

Oprogramowanie SEGURTEC jest dostosowane do potrzeb Twojej firmy (materiały, opakowania, środki transportu, itp.)


Konsulting on line


700 €/Rok


Mam pełnomocnika ds. bezpieczeństwa, ale potrzebuję wsparcia

Oprogramowanie SEGURTEC jest dostosowane do potrzeb Twojej firmy (materiały, opakowania, środki transportu, itp.)


Konsulting on line


Inne usługi, skontaktuj się z nami

Moja firma nie posiada pełnomocnika ds. bezpieczeństwa

Oprogramowanie SEGURTEC jest dostosowane do potrzeb Twojej firmy (materiały, opakowania, środki transportu, itp.).


Konsulting on line


Inne usługi, skontaktuj się z nami

VAT nie jest wliczony w żadnym przypadku

(*) nie uwzględniono kosztów podróży

Wypróbuj wersję demo przez 1 miesiąc, a potem zdecyduj:  http://users.segurtec-cloud.com/priv/SegurtecPL.zip

Demo wideo” to samouczek i zestaw podstawowych informacji o programie.

Najpierw wprowadź przykładowych spedytorów, przewoźników i rozładowców jako admin: Login: admin /Hasło: AITEC1234567890
a teraz zaloguj się jako osoba zarządzająca wysyłką: Login: direccion / Hasło: direccion

Podziel się tym na...